Όροι χρήσης

Α. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Εισαγωγή
Η εταιρεία “Euroterra” δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας της.
Παρακαλούμε, αφιερώστε λίγο χρόνο στην ανάγνωση της πολιτικής απορρήτου προκειμένου να κατανοήσετε πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε.
Κάθε χρήστης που επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας (εφεξής καλούμενος ως επισκέπτης ή/και χρήστης) θεωρείται ότι συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους όρους που αναφέρονται παρακάτω χωρίς εξαίρεση. Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, θα πρέπει με δική του ευθύνη να αποφύγει την επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας.
Αν έχετε απορίες σχετικά με την πολιτική αυτή, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
euroterra@euroterra.gr

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Όροι χρήσης
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή αναθεωρήσει ελεύθερα όποτε κρίνει απαραίτητο τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και αναλαμβάνει τη σχετική ενημέρωση των χρηστών της μέσα από την ιστοσελίδα της.
Η εταιρεία δεσμεύεται για την ακρίβεια, αλήθεια και πληρότητα των πληροφοριών που παρέχει στην ιστοσελίδα της και αφορούν την ταυτότητα της εταιρείας και τις υπηρεσίες που παρέχονται.
Η εταιρεία, στο πλαίσιο καλής πίστης, δεν είναι υπεύθυνη και δεν δεσμεύεται από ηλεκτρονικά στοιχεία που έγιναν εν αγνοία και έχει το δικαίωμα να τα διορθώσει μόλις αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Ευθύνη χρήστη
Κάθε χρήστης είναι ελεύθερος να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη. Η εταιρεία μας δεν κάνει καμία διόρθωση ή παρέμβαση στα στοιχεία που μεταφέρει ο χρήστης. Η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους και ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα της εταιρείας για να παραβιάσει τους νόμους αυτούς.
Με βάση τα παραπάνω, ο χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για:
1. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιονδήποτε λόγο, ή πρόκληση παράνομης καταπάτησης ή ζημίας στην εταιρεία ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ή παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών οποιουδήποτε ατόμου,
2. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου που προσβάλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, τις μειονότητες, κλπ.
3. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου που δεν έχει το δικαίωμα να μεταφέρει σύμφωνα με τους νόμους ή τα εφαρμοστέα συμβόλαια (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησία και εμπιστευτικές πληροφορίες που λήφθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος της επαγγελματικής σχέσης ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
4. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου που προσβάλει και παραβιάζει κάθε πατέντα, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικό δικαίωμα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων μερών,
5. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε εξοπλισμού (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών που περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus) ή επιβλαβές λογισμικό (malware) ή οποιοδήποτε άλλο κώδικα, αρχείο, ή πρόγραμμα σχεδιασμένο να προκαλέσει ζημία, καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών και των υπολογιστών,
6. Σκόπιμη παραβίαση ή παραβίαση χωρίς πρόθεση των εν ισχύ νόμων ή κανονισμών,
7. Παρενόχληση τρίτων μερών με οποιονδήποτε τρόπο,
8. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών.

Αποποίηση ευθυνών
Ο χρήστης συμφωνεί ότι όλοι οι συνεργάτες, εργαζόμενοι, διοικητές, μέτοχοι, μέρη και λοιποί συνεργάτες της εταιρείας δεν είναι υπεύθυνοι για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέρη που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα.
Διευκρινίζεται ότι τα έργα που δημοσιεύονται και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα δεν αποτελούν έργα που έχουν γίνει αποκλειστικά για την ίδια την εταιρεία. Τα έργα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτή την ιστοσελίδα, πέρα από την ίδια την εταιρεία, ενδέχεται να έχουν ετοιμαστεί από συνεργάτες της εταιρείας ή από συνεργαζόμενες εταιρείες ή προσωπικά από τα ίδια τα μέλη της εταιρείας ή προσωπικά από τους ίδιους τους μετόχους. Ως αποτέλεσμα, τα έργα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως προϊόντα αποκλειστικού σχεδίου για την εταιρεία. Η προβολή τους είναι ενδεικτική και υπάρχει για διαφήμιση των έργων και υπηρεσιών που μπορεί να αναλάβει και να ετοιμάσει η εταιρεία.

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία και οφείλει να διαχειρίζεται και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη και χρήστη της ιστοσελίδας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (679/2016/EU) και βάση των εθνικών, κοινοτικών, και διεθνών νόμων για την προστασία των δικαιωμάτων και της ελευθερίας του ατόμου αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κατά περίπτωση.
Σκοπός της πολιτικής απορρήτου είναι να σας βοηθήσει να καταλάβετε γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς τα χρησιμοποιούμε. Η πολιτική απορρήτου παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με το πότε και γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πώς τα χρησιμοποιούμε και πώς τα επεξεργαζόμαστε, και τέλος για πόσο χρονικό διάστημα τα διατηρούμε.
Ελπίζουμε να αφιερώσετε τον απαιτούμενο χρόνο για την ανάγνωσή της.

Συλλογή και χρήση δεδομένων
Η ιστοσελίδα μας μπορεί να συλλέξει προσωπικά δεδομένα για τις παρακάτω περιπτώσεις:
Α) όταν ο χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας,
Β) όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για να επικοινωνήσει με την εταιρεία.
Τα βασικά προσωπικά δεδομένα που θα συλλέγει η εταιρεία με την συναίνεση του επισκέπτη είναι το όνομα, το επίθετο, ο αριθμός τηλεφώνου, και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, άλλα είδη προσωπικών δεδομένων του χρήστη που μπορούν να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν είναι πληροφορίες για τον υπολογιστή του, επισκέψεις στην ιστοσελίδα, διάρκεια των επισκέψεων αυτών και σελίδες που έχει διαβάσει.
Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για τους παρακάτω λόγους:
(α) διαχείριση και λειτουργίες της ιστοσελίδας,
(β) εξατομίκευση της ιστοσελίδας για τον χρήστη,
(γ) διαχείριση της επικοινωνίας της ιστοσελίδας με τους χρήστες της ιστοσελίδας καθώς και διατήρηση της ασφάλειας της ιστοσελίδας. Αναφορικά με την επικοινωνία, τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται ώστε να ενημερώνεστε για τις υπηρεσίες μας και για οποιοδήποτε θέμα.
Η εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μετά από δική σας πρωτοβουλία και συγκατάθεση. Μπορείτε να απορρίψετε την αρχική σας συγκατάθεση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μόλις απορρίψετε τη συναίνεσή σας, θα σταματήσει οποιαδήποτε επεξεργασία.
Κατ’ εξαίρεση, εξ αιτίας της πρόσβασης και πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας, δεδομένα που κρίνονται απαραίτητα για τη διαχείριση και λειτουργία της ιστοσελίδας μας μπορούν να συλλεχθούν για την ασφάλειά της.
Με την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε αυτή τη συλλογή και επεξεργασία. Μπορείτε όμως να προσαρμόσετε τη συλλογή και την επεξεργασία μέσα από τις ρυθμίσεις απορρήτου από το πρόγραμμα πλοήγησης.

Χρόνος κατακράτησης προσωπικών δεδομένων
Η εταιρεία μας και οι επεξεργαστές δεδομένων διατηρούν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για μια συγκεκριμένη περίοδο χρόνου, απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα θα πρέπει να διατηρηθούν για όσο κριθεί απαραίτητο για τον σκοπό της επεξεργασίας και σε κάθε περίπτωση για μια περίοδο που δεν ξεπερνάει τα πέντε (5) έτη. Τα δεδομένα που αφορούν σκοπό επικοινωνίας θα πρέπει να διατηρούνται για όσο κρίνεται απαραίτητο ώστε να επιτευχθεί ο στόχος αυτός και σε κάθε περίπτωση για μια περίοδο που δεν ξεπερνάει τα πέντε (5) έτη. Κατά το τέλος αυτής της περιόδου κατακράτησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως.

Μέτρα προφύλαξης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
Η εταιρεία καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Συγκεκριμένα, η εταιρεία λαμβάνει μέτρα για να προλάβει κάθε ζημία, καταστροφή, και πρόσβαση σε αυτά από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
Επομένως, τα μέτρα ασφαλείας χαρακτηρίζονται από προχωρημένη τεχνολογία. Όμως, καθώς η εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει τη χρήση του διαδικτύου από τους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας, προειδοποιούμε για την ύπαρξη πιθανών κινδύνων και εφιστούμε την προσοχή σας.
Όταν μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι διατηρούνται και χειρίζονται με ασφάλεια. Για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε επαρκή φυσικά, τεχνικά, και οργανωτικά μέτρα. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε μόνιμη βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε συγκεκριμένα άτομα, αυτά που θα σας προσφέρουν τις υπηρεσίες που επιθυμείτε. Μεταξύ άλλων, εφαρμόζουμε τις παρακάτω τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες και μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, τροποποίηση, παράνομη επεξεργασία ή αλλαγή:
• Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται στον αριθμό των ατόμων που έχουν άδεια γι’ αυτό.
• Μόνο συγκεκριμένα άτομα που έχουν την άδεια να το κάνουν, έχουν πρόσβαση στο λογισμικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των δεδομένων.
• Πρόσβαση στο λογισμικό σύστημα παρακολουθείται για τον άμεσο εντοπισμό και την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.
• Χρήση εγκατεστημένων συστημάτων πληροφορικής και λογισμικού λειτουργεί με τρόπο που μειώνει την χρήση των προσωπικών δεδομένων ή/και την εξακρίβωσή τους.
• Εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας χρησιμοποιώντας προχωρημένη κρυπτογράφηση για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών που μεταδίδονται μέσα από το διαδίκτυο (SSL encrypton).
• Εφαρμογή ατομικών διαδικασιών για την προστασία προσωπικών δεδομένων και την ασφαλή διαγραφή ή και καταστροφή τους.
• Περιοδική επιθεώρηση κάθε 5 χρόνια και απενεργοποίηση ανενεργών λογαριασμών.

Επεξεργασία δεδομένων από τρίτα μέρη και αποκάλυψή τους
Δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, με εξαίρεση τους συνεργάτες μας που είναι απαραίτητοι ή και διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, πάντα όμως υπό προϋποθέσεις που διασφαλίζουν πλήρως ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες δεν υφίστανται καμία παράνομη επεξεργασία, δηλαδή κάτι πέρα από την μεταφορά που αναφέρουμε παραπάνω.
Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μας δεν θα πωλήσει ούτε θα μεταδώσει με άλλον τρόπο προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών σε τρίτα μέρη, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή επιβολής δικαίου, αν αυτό απαιτείται για τη λήψη απόφασης από το δικαστήριο ή από άλλη δημόσια αρχή και για τις αρμόδιες αρχές μόνο.
Πάντως, απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα.
Εν συντομία, οι επεξεργαστές έχουν συμφωνήσει και υπογράψει με την εταιρεία μας:
• Τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας
• Τη μη αποστολή των δεδομένων σας σε τρίτα μέρη χωρίς την προηγούμενη άδεια από την εταιρεία
• Τη λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας
• Τη συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα τον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (679/2016/ΕU)

Τα δικαιώματά σας
Σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας φυσικών προσώπων κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (Κανονισμός 2016/679/ΕΕ) και περί ελεύθερης διακίνησης δεδομένων, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:
Α) Πρόσβαση και πληροφορίες
Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε αν επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας. Επομένως, έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες αναφορικά με τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει, την αιτία που τα έχουμε συλλέξει, τη διάρκεια που θα τα έχουμε στην κατοχή μας, τα άτομα στα οποία θα τα προωθήσουμε, εάν ληφθεί αυτόματη απόφαση, αλλά επίσης για τα λοιπά σας δικαιώματα, όπως διόρθωση, διαγραφή δεδομένων, περιορισμό επεξεργασίας και υποβολή παραπόνου στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Β) Διόρθωση
Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε μη ακριβή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν ή να συμπληρώσετε επιπλέον πληροφορίες για εσάς (για παράδειγμα, διόρθωση ονόματος ή ανανέωση διεύθυνσης κατοικίας).
Γ) Περιορισμό και άρνηση επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό ή άρνηση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αν αμφιβάλλετε για την ακρίβεια των πληροφοριών που κατέχουμε για εσάς, εάν αντιληφθείτε ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας παράνομα. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που χρησιμοποιούνται για ειδικούς σκοπούς όπως απευθείας διαφήμιση, έρευνα, κλπ.
Δ) Ανάκληση συγκατάθεσης
Αν συναινείτε στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να κάνετε ανάκληση συγκατάθεσης.
Ε) Φορητότητα
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχετε παραχωρήσει ή έχετε το δικαίωμα να μεταβιβάσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον οργανισμό.
ΣΤ) Διαγραφή
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε γραπτώς τη διαγραφή όλων των προσωπικών σας δεδομένων, όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή αν επιθυμείτε, την ανάκληση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων και αν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν επεξεργαστεί παράνομα παραβιάζοντας τον κανονισμό που αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων.
Μόλις λάβουμε την αίτηση για διαγραφή, θα διαγράψουμε οριστικά την καταχώρησή σας και όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με αυτήν έως και 30 ημέρες από την υποβολή.
Ζ) Υποβολή παραπόνου στην αρμόδια αρχή.
Τέλος, στην περίπτωση της παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στην αρμόδια αρχή που είναι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (http://www.dpa.gr).

Πληροφορίες για τη χρήση των cookies
Η εταιρεία χρησιμοποιεί δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας της μέσω των cookies, ώστε να βελτιώσει την ιστοσελίδα, να την προσαρμόσει ανάλογα με τις επισκέψεις, και να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών.

Τι είναι τα cookies και πώς τα ελέγχουμε;
Η ιστοσελίδα της εταιρείας χρησιμοποιεί cookies για την πιο εύκολη σύνδεση και χρήση της ιστοσελίδας από τους χρήστες στις μελλοντικές επισκέψεις. Επίσης, μας επιτρέπουν να ελέγχουμε την κίνηση της ιστοσελίδας, την αλλαγή και προσαρμογή του περιεχομένου της, στοχεύοντας στην βέλτιστη λειτουργία της.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή σε άλλες συσκευές (smartphones, tablets) καθώς πλοηγήστε στην ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούνται για να «θυμούνται» τον υπολογιστή σας ή τη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της. Τα cookies είναι απαραίτητα για την αποδοτική λειτουργία της ιστοσελίδας μας και για να σας βοηθήσει να έχετε την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στις υπηρεσίες μας.
Χρησιμοποιούνται επίσης για την προσαρμογή του προϊόντος και των υπηρεσιών μας, που προσφέρονται και διαφημίζονται σε εσάς, στην ιστοσελίδα μας ή σε άλλες ιστοσελίδες και κοινωνικά μέσα δικτύωσης.
Συγκεκριμένα τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για την πλοήγησή σας, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας από τον ίδιο υπολογιστή ή την ίδια συσκευή. Παρέχουν πληροφορίες για τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί, τις υπηρεσίες που έχετε δει και την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.
Δεν χρησιμοποιούμε τα cookies για να συλλέξουμε ή να καταγράψουμε πληροφορίες για το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας ή άλλες προσωπικές πληροφορίες.
Με την κατάλληλη ρύθμιση μπορείτε να απορρίψετε τα cookies, αν όμως αυτό συμβεί ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως την ιστοσελίδα.